tłumaczenia angielski ⇄ polski

Szybko i rzetelnie

Tłumaczenia Uwierzytelnione

(przysięgłe)

Opatrzone pieczęcią oraz podpisem tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenia Nieuwierzytelnione

(zwykłe i specjalistyczne)

Szeroki zakres tekstów niewymagających poświadczenia przez tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenia Ustne

(przysięgłe i zwykłe)

Przy podpisywaniu aktów notarialnych, w instytucjach administracji publicznej, podczas rozmów handlowych.

Jak złożyć zamówienie

Zarówno tłumaczenie zwykłe, jak i uwierzytelnione możesz zlecić bez wychodzenia z domu.
W razie jakichkolwiek pytań, dzwoń.

Prześlij tekst do wyceny

Może to być plik pdf, word lub zdjęcie dokumentu*. Możesz przesłać je na mój adres e-mail lub skorzystać z formularza zamieszczonego w zakładce „kontakt”.


Zaakceptuj wycenę

Jeśli proponowana cena i termin będzie Ci odpowiadać, potwierdź zlecenie wiadomością SMS lub e-mail.

Odbierz tłumaczenie

Tłumaczenie uwierzytelnione należy odebrać osobiście, okazując oryginał dokumentu. Możliwa jest również wysyłka pocztą*.

*

Jeśli treść dokumentu będzie niewyraźna, w celu wykonania tłumaczenia mogę w niektórych przypadkach poprosić o dostarczenie oryginału na mój adres.

**

Możesz zlecić tłumaczenie przysięgłe zdalnie i zamówić wysyłkę tłumaczenia pocztą. W takim przypadku zaznaczę jednak w formule poświadczającej, że tłumaczenie wykonane zostało ze skanu.

Jestem tłumaczem przysięgłym wpisanym na listę Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/4/17.

Jeśli potrzebujesz tłumaczenia wykonanego przez specjalistę

Najczęściej spotykane dokumenty

Poniżej znajdziesz przykładowe rodzaje dokumentów wymagających przetłumaczenia przez tłumacza przysięgłego

Akty urodzenia

akty ślubu, akty zgonu i inne dokumenty wydawane przez Urzędy Stanu Cywilnego w Polsce i za granicą.

Dokumenty samochodowe

Dowody rejestracyjne i faktury zakupu pojazdów sprowadzanych z zagranicy.

Dyplomy uczelni

jak również świadectwa szkolne i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Dokumenty notarialne

umowy w postaci aktu notarialnego, oświadczenia, pełnomocnictwa i inne.

Pisma sądowe

oraz wszelkie dokumenty mające służyć za dowód w sprawie sądowej.

Dokumenty medyczne

zaświadczenia lekarskie, karty wypisowe ze szpitala, zwolnienia lekarskie, itp.

4247120+

przetłumaczonych słów

22

zaliczone semestry studiów

10+

lat doświadczenia

940+

zadowolonych klientów