Rodzaje tłumaczeń

Tłumaczenia uwierzytelnione

Zawierają formułę poświadczającą oraz opatrzone są pieczęcią tłumacza. Wymagane są przez urzędy, sądy i inne instytucje publiczne. Dotyczą m.in. dokumentów takich jak akty urodzenia, zgonu, małżeństwa, dokumenty samochodowe, pełnomocnictwa, testamenty, pozwy, wyroki, umowy handlowe itp.

Tłumaczenia uwierzytelnione

Istnieje kilka sposobów zlecenia i odbioru tłumaczenia uwierzytelnionego:

Zlecenie osobiste – odbiór osobisty

Możesz przynieść tekst do tłumaczenia do mojego biura. Pamiętaj o wcześniejszym umówieniu mailowym lub telefonicznym. Tłumaczenie odbierzesz w umówionym terminie. Zapłacisz przy odbiorze.

Zlecenie elektroniczne – odbiór osobisty

Zrób skan lub zdjęcie dokumentu do tłumaczenia i prześlij na mój adres e-mail. Odbierz tłumaczenie osobiście w umówionym terminie. Weź ze sobą oryginał dokumentu do wglądu. Zapłać przy odbiorze (w przypadku dłuższych tekstów mogę poprosić o przelanie zaliczki na mój rachunek bankowy).

Zlecenie elektroniczne – wysyłka tłumaczenia pocztą

Możesz zlecić tłumaczenie wysyłając skan lub zdjęcie dokumentu, a tłumaczenie otrzymać pocztą. W takim przypadku do ceny tłumaczenia doliczony zostanie koszt przesyłki w wysokości 10 zł. Weź pod uwagę, że w formule poświadczającej zostanie odnotowany fakt wykonania tłumaczenia ze skanu.

Podczas składania zamówienia poinformuj tłumacza do jakiego kraju i jakiej instytucji ma trafić tłumaczenie. Może to mieć wpływ na zastosowaną terminologię.

  • Strona rozliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego liczy 1125 znaków ze spacjami
  • Orientacyjna cena tłumaczenia 1 strony rozliczeniowej wynosi od 40 zł
  • Każde tłumaczenie wyceniane jest jednak indywidualnie
  • W zależności od rodzaju tekstu i terminu wykonania cena może być wyższa lub niższa

Np. w przypadku dokumentów standardowych, takich jak akty urodzenia, dokumenty samochodowe itp. określana jest stawka za tłumaczenie całego dokumentu, która jest zazwyczaj niższa niż cena obliczona na podstawie ilości stron rozliczeniowych.

Tłumaczenia nieuwierzytelnione

(zwykłe oraz specjalistyczne)

Zamawiane i odbierane są drogą elektroniczną, jako że nie wymagają podpisu i pieczęci tłumacza. W ich zakres wchodzą zarówno proste teksty, jak i tłumaczenia specjalistyczne. Realizuję projekty takie jak tłumaczenie stron internetowych, katalogów, instrukcji obsługi itp.

Jeżeli chcesz, aby tłumaczenie zawierało preferowaną przez Ciebie lub Twoją firmę specyficzną terminologię, udostępnij tłumaczowi glosariusz lub dane kontaktowe osoby do konsultacji.

Możliwość zachowania oryginalnego formatowania i elementów graficznych zależy od rodzaju dostarczonego tłumaczowi pliku.

  • Strona rozliczeniowa tłumaczenia zwykłego liczy 1600 znaków ze spacjami
  • Cena tłumaczenia 1 strony rozliczeniowej wynosi od 30 zł
  • Każde tłumaczenie wyceniane jest indywidualnie
  • W zależności od rodzaju tekstu i terminu wykonania cena może być wyższa lub niższa

W przypadku większych zleceń, możliwa jest negocjacja ceny.

Tłumaczenia nieuwierzytelnione

Tłumaczenia niewymagające poświadczenia, takie jak tłumaczenia korespondencji prywatnej i biznesowej, treści stron internetowych itp.

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia przy podpisywaniu aktów notarialnych, w instytucjach administracji publicznej, podczas rozmów handlowych.

Tłumaczenia ustne

Rodzaj wykonywanych przeze mnie tłumaczeń ustnych to tłumaczenia konsekutywne. Polegają one na tłumaczeniu po zakończeniu wypowiedzi mówiącego.

Każde tłumaczenie ustne wymaga od tłumacza odpowiedniego przygotowania, usługa tego typu musi więc być zlecana z odpowiednim wyprzedzeniem.

Im więcej informacji lub materiałów dotyczących tematyki tłumaczenia dostarczysz tłumaczowi, tym lepsze będzie jego przygotowanie do wykonania usługi.

Cena zależy od tematyki oraz specyfiki tłumaczenia, np. liczby osób biorących udział w spotkaniu.

Jednostką rozliczeniową tłumaczeń ustnych jest godzina zegarowa. Czas tłumaczenia liczony jest od godziny, na którą zamówiono usługę, do momentu zwolnienia tłumacza i zaokrąglany jest w górę do pełnej godziny.

Do ceny tłumaczenia doliczany jest koszt dojazdu tłumacza do miejsca, w którym odbyć się ma tłumaczenie i z powrotem.

Jestem tłumaczem przysięgłym języka angielskiego wpisanym na listę Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/4/17.

Jeśli potrzebujesz tłumaczenia wykonanego przez specjalistę